Spolupráce mezi zaměstnancinebude probíhat sama od sebe

Ukazuje se, že inovativní technologie pomáhají propojit obchodní funkce, odstraňují překážky, umožňují reagovat na trendy na pracovišti a vytvářejí dynamická prostředí, která podporují novou generaci zaměstnanců. Když zaměstnanci vidí, že mají prostředky, které jim umožňují odvádět tu nejlepší možnou práci, stoupá jejich angažovanost a spokojenost.

Co tedy znamená mít moderní pracoviště s vhodnými nástroji, které umožňují zaměstnancům pracovat odkudkoli, kdykoli a na jakémkoli elektronickém zařízení?
Příliv nových talentovaných pracovníků, kteří se chtějí učit a zlepšovat své dovednosti, bude manažery nutit k restrukturalizaci pracoviště s využitím technologického přístupu, tak aby zaměstnanci dokázali zvládnout více práce.

Společnosti jsou připraveny zahájit transformaci, která jim umožní podporovat mobilnější a rozmanitější pracovní síly, neobejdou se ale při tom bez nejnovějších pokročilých technologií. Inovativní technologie mohou pomoci organizacím všech typů reagovat na nastupující trendy na pracovišti a vytvořit ideální pracovní prostředí, které zaměstnancům pomůže k úspěchu.

Dosažení hodnoty prostřednictvím sociálních technologií

72 procent společností na světě využívá sociální technologie, ale jen velice málo z nich dosáhlo jejich maximálního možného přínosu. Institut MGI (McKinsey Global Institute) zjistil, že používání sociálních technik může pomoci zvýšit produktivitu zaměstnanců o 20 až 25 procent. Mnoho lidí po celém světě používá platformy sociálních médií k získávání a sdílení informací. Sociální platformy mohou společnostem přinášet hodnotnější poznatky a umožňují jim předkládat zákazníkům cílené zprávy a nabídky. Studie dále naznačuje, že plné zavedení sociálních technologií může společnostem pomoci zvýšit úroveň produktivity pracovníků, včetně manažerů a odborných specialistů.

Podle podrobného výzkumu by „sociální technologie mohly ročně přinášet hodnotu 900 miliard až 1,3 bilionu USD v oblastech, jako je komunikace, posílání e-mailů, shromažďování informací a specifické úkoly v konkrétních rolích“. Pokud chtějí organizace získat ze sociálních technologií maximum, musí pracovat na svých procesech, strukturách a kultuře, aby byly otevřenější a nesvazovaly je nepružné hierarchie.

Zavádění pokročilých nástrojů

Digitální nástroje se vyvíjejí bleskovým tempem a pro vaše zaměstnance bude přínosem, když se naučí používat jejich nejnovější verze. Ať už se jedná o nástroje, nebo dovednosti, je nezbytné, aby společnosti zaváděly nové možnosti, které zvyšují efektivitu a produktivitu.

Zajistit přijetí změn na úrovni zaměstnanců ale může být velkou výzvou, protože celá koncepce může být náročná na řízení. Zavedení nových nástrojů může narušit vzorce chování, což může vést ke změně zaběhlých sociálních struktur, ztrátě kontinuity a rozpadu dobře známých vztahů. Zavádění nových technologií může znamenat změny pracovních povinností, zvýšení pracovní zátěže a další školení. Tyto změny mohou mít dopad i na politiku v organizacích, protože pracovníci se specifickými dovednostmi je mohou vnímat jako hrozbu pro své pozice.

Proto je nutná řádná příprava a školení pro zajištění hladkého přechodu na moderní technologie. Společnosti mohou věnovat čas vytvoření jasného plánu implementace pokročilých nástrojů, který povede k úspěchu.

Urychlení realizace projektů

Existuje nespočet důvodů, proč se projekt na pracovišti může dostat do problémů. Bez ohledu na to, jak dokonale projektoví manažeři naplánují rané fáze projektu, většina z nich nakonec narazí na nedostatky v rozsahu prací.

Podle odhadů se 97 % zaměstnanců a zúčastněných stran domnívá, že nedostatečná organizace ovlivňuje výsledek projektu.

To může být způsobeno tím, že vedoucí projektového týmu od zaměstnanců vyžaduje plnění nových požadavků bez formální dokumentace změn, úpravy rozpočtu a přehodnocení časové osy projektu.

I když je na projekt vyhrazeno dlouhé časové období, pro projektové manažery je vždy výzvou vybrat vhodnou osobu, která bude pro práci na projektu k dispozici celé měsíce nebo roky. Problém se ještě zhoršuje, když členové týmu musí dělit svůj pracovní čas mezi několik souběžně probíhajících projektů. Dokončení projektu může nakonec trvat déle, než se očekávalo.

Jediným způsobem, jak s tím bojovat, je trvat na formálním procesu, který bude odhadovat případné potřebné dodatečné zdroje a to, jak projekt ovlivní plnění jiných úkolů a cílů. Vhodné nástroje mohou také pomoci zajistit přehled o projektech a o tom, jak prostřednictvím jejich rozdělení mezi více oddělení zvládnout více práce.

Spolupráce mezi pracovníky

Rychlé tempo a složitost podnikání v současnosti způsobuje, že téměř všichni pracovníci jsou součástí virtuálních nebo interních týmů nebo týmů složených ze zástupců různých funkčních oblastí. Musí proto spolupracovat se členy týmu na vytváření inovativních přístupů, řízení projektů a plnění nejrůznějších obchodních potřeb.

Přestože týmová práce na pracovišti může zlepšit zapojení, kreativitu, efektivitu a inovativnost, stále se řadí mezi nástroje s největšími rezervami ve využívání. Podle výzkumů se 39 % zaměstnanců domnívá, že kolegové v jejich organizaci dostatečně nespolupracují. Dalších 75 % pracovníků považuje týmovou práci a spolupráci za „velmi důležitou“, ale pouze u 18 % z nich je komunikace součástí jejich hodnocení výkonnosti.

Shrnutí

Snaha rozhodně nechybí a není pochyb o tom, že zaměstnanci při plnění cílů společnosti požadují větší spolupráci. Potřebují správné vedení, které bude tuto změnu předvídat. Spolupráce mezi zaměstnanci nebude probíhat sama od sebe, je potřeba se o ni zasadit odshora dolů.